Westvloams, update: Westvlams

February 22nd, 2009

We waren gisteren in Oostende.
Met als gevolg dat ik gisteren/vandaag echte bouillabaise aan het maken ben. Met kabeljauwkoppen en al. Met tonnen vis en een rouille die ik straks klaarmaak.
Met als ander gevolg dat ik weer genoten heb van de taal die de zeelingen daar spreken. ‘Niet teveel propozjisjes (proposities) hebben’ ofte ‘niet teveel noten op je zang hebben’.

Ik vind onze taal machtig, en luister met ongelooflijk genot naar Hannelore Bedert’s Vocabulaire.

Ik vroeg het me gisteren héél lang af:
Wat is het schoonste Westvlaamse woord dat u kent?

(Zet in het in de commentaren en vertel er gelijk bij waarom u dat vindt.)

Update: Mijn man, die zo af en toe kritisch komt koekeloeren over mijn schouder; zuchtte bij het lezen van dit bericht: Schatje toch, wij zeggen toch Westvlams. En inderdaad, dat doen we. We zeggen wel : Wetsvloandern, maar niet Westvloams. Vandaar de update. Jan, moest je toch ooit ook eens een keer op de blog lezen, dan zou je zien dat ik veel meer naar je luister dan je vermoedt 🙂

42 Responses to “Westvloams, update: Westvlams”

 1. marc Says:

  Alles is schoon aan westvlaams, werkelijk alles. Zo bijvoorbeeld hoe jullie schoon zeggen. s’owin. Dat is ook al schoon. Daarom ook geef ik bij mijn religieuze overtuiging op facebook “Hannelore Bedert” in. Daarom is Arno onze eigenste James Brown met zijn kleinshe da verre skiet. Daarom is Wim Opbroeck zo’n lekker paardebeest dat je helemaal inpalmt. I love it.

 2. nonkel frank Says:

  Hannelore bedert is idd heel goed.Begrijpbaarder dan Flip kowlierHaar liedje voor radio 1 voor de carpoolactie is ook geslaagd.Hoop dat ze het ver zal schoppen,ze heeft talent.Maar ja, west vlamingen hebben iets apparts hé, zo’n provincie met zoveel mooie dialecten, kan je nergens anders vinden.En ik ben fier om west vlaming te zijn, want de meeste goeie dichters en zangers hebben hun roots hier liggen.ik zeg: t’kunt ollene moa betern.

 3. clarissejananoukmarie Says:

  @Marc: Niks dan lof. Jullei moeten dringend eens mee naar de Westhoek hoor. Dringend.

 4. Tante Evita Says:

  Ik vind het woord ‘groen’, zoals uitgesproken door Bram, het mooiste Westvlaamse woord. Waarom? Het klinkt zo schattig en exotisch, en ik slaag er vooral niet in het naar behoren uit te spreken! Moet alijd inwendig lachen als ik dat woordje hoor, uitgesproken door een Westvlaming!

 5. Nonkel Bram Says:

  hroên, e zo zeg kik dat schatje 😉

 6. Rik Sohier Says:

  Lutsebalieren = lichtjes waggelend slenteren
  Peter Rik

 7. nonkel frank Says:

  @ evita antwerpenaars kunnen ook het woord soose (saus) niet uitspreken, maar er zijn veel mooie west vlaamse woordjes zoals ze net op het nieuws melden ” een kart killoo espe” lol

 8. Rik Sohier Says:

  Waarom ik het “schoëne” vind omdat je het woord lutse( lus) erin vindt en het bewegen in “balieren”.
  Peter

 9. els Says:

  voor mij is het mooiste westvlaamse woord: een pitchekadul (de spelling is me een raadsel). het is elverdings voor een pannenlap. Meer concreet, ik heb het in Elverdinge opgepikt. Ook ik heb echte westvlaamse genen in mij. Als kind genoot ik van boerderijvakanites in Elverdinge, van bovenop de traktor hoorde ik dan de mooiste woorden waarbij ik me vele verhalen voorstelde…
  Lutsebalieren vind ik prachtig, nooit eerder gehoord!

 10. Rik Sohier Says:

  Frank,
  Echte Westvlamingen zeggen ” een half poend”.
  Peter Rik

 11. lena Says:

  En ik wachtte al op een reactie van ‘peter rik’ en wist dat lutsebalieren hier neergeschreven zou worden. Maar ikzelf zou het begod niet weten, ik hoor heel graag ‘e sjakosse’

 12. Louise Says:

  Vendeln!
  Gewoon omdat ik het zo graag doe… 🙂

 13. Rik Sohier Says:

  Ja: op stroate vendeln.
  Peter
  Pietje kadul = pannelap. Wij zeggen nog steeds: de kaduls. Het woord kadul heeft vele betekenissen o.m. slappeling, vandaar slappe vod. Mooi is ook het handborsteltje: het zwijntje. Ontleende zijn naam aan het varkenshaar waarvan het (eertijds) gemaakt was.
  Peter

 14. jotemo Says:

  Het West-Vlaams zou met uitsterven bedreigd zijn, beweert men, maar niet als het aan mij ligt. Om dat te verhinderen geef ik hieronder een kort lijstje van mijn favorieten:

  – astrabanselienge (verwarde toestand)
  – bataklang (hebben en houden)
  – blutsekakre (veerloos vogeljong)
  – estemeer’n (waarderen)
  – fietematrulle (dadel)
  – frikkelgat (woelwater)
  – kaliesjeklutsre (verfoeilijke man)
  – kornisse (dakgoot)
  – loetefoai (lompe jongen of man)
  – paluff’n (knuffelen)
  – rutsepeeuwre (muggenzifter)
  – scherreldewiep (schrijlings)
  – schoffelschote (korte tijdspanne)
  – snetsebelle (praatziek meisje)
  – subbetutte (dwaze vrouw)
  – tantefeirienge (omslachtige handelswijze)
  – verdestewoasje (verwarde toestand)

  … en zo kan ik nog wel even doorgaan.

 15. clarissejananoukmarie Says:

  @Jotemo: Wees welkom!
  Bedankt voor je inspirerende lijst.

  @els: Westvlaamse roots: och mijn god, dat wist ik niet

  @ de lezers die niet (graag) in de commentarenboxen schrijven: laat jullie nu toch voor één keer horen hé. Allee kom, Westvlamingen, allee kom.

  @Louise: Idem dito

 16. els Says:

  Schitterend hoe Jan plots komt meekijken op je blog en, er direct in slaagt een correctie toe te voegen!Dit pleit voor Jan en, voor jou en, voor jullie samen!
  En dan zit er al sinds gisteren nog een westvlaams woord in mijn hoofd. Ik probeer het neer te schrijven, miscchien is het volledig vervormd in mijn hoofd..
  Dus, hier het woord: een poepeghulle. Dit zou een kruiwagen zijn (opnieuw een boerderijherinnering!).

 17. marc ogiers Says:

  @els: heb ik ook al gehoord ja, maar dan poepegalle. Plaatselijke varianten waarschijnlijk.

 18. marc ogiers Says:

  Westvlamingen zijn ambitieus he?
  Google in West-Vlams:
  http://www.hoehel.be/
  Wikipedia in ‘t West-Vlaams:
  http://vls.wikipedia.org/wiki/Voorblad

 19. Machteld Says:

  Ik twijfel eraan of het westvlaams is, maar ik vind het een heel mooi woord:
  fietjefatjerie, op zijn westvlaams ‘fietsjefatsjerie’uitgesproken natuurlijk …

  We kunnen er niet omheen, en het blijkt ook uit de commentaren: het westvlaams verschilt van generatie tot generatie. Dat is goed ook, want daaruit blijkt dat het een levende taal is, niet een fossiel dat men in een museum tentoonstelt.

 20. Tante Mieke Says:

  gewoon geweldig de reacties op ons taaltje! Ik zal een dezer eventjes de tijd nemen en mijn favorietjes op een rijtje zetten. Gewoon super ons westvlams!Iedere stad gemeente of dorp heeft zo z’n eigen specifieke woorden. Bij ons thuis is het een mengeling van Iepers, Meens en algemeen beschaaft westvlams….. en ook een beetje een hollandse invloed van peter Dick!

 21. nonkel frank Says:

  @ els, moet zijn in het poperings, een pupegaale= indd een kruiwagen, en in ieper zeggen ze daardan tegen een korrewoagen, dus amper 15km afstand van stad tot stand en zoveel verschil.Maar wat ook mooi is is een rennekoko = schommel, ballançoire in het frans en wat ook mooi is, is schutteldoek, vo de schuttels te washen

 22. tante ingrid Says:

  Even nagedacht… en hier zijn ze:
  – rienkeviel’n : op de loer liggen om iem. het hof te maken
  – potjekarriere : stel potten en pannen
  – schutteldoek : vaatdoek
  – ‘t zwyntje : handborsteltje
  – e kankerbloeme : klaproos

 23. tante ingrid Says:

  ‘k Ben hier terug, want ik vergat het volgende :
  onze oome Wim uit Veurne wil de streektaal van ‘Bachten de Kupe’ zoveel mogelijk vastleggen en beschermen, vooraleer al die mooie woorden en uitdrukkingen verloren gaan.

  http://www.dialectbachtendekupe.be

  De moeite waard.

 24. Nonkel Bram Says:

  Brikkeljong

 25. nonkel frank Says:

  @ bram = steenafval, maar mooi woord
  ook een schutteldoek is mooi

 26. Nonkel Bram Says:

  @ Frank: ‘t is ‘t mooiste woord 😉

 27. marc ogiers Says:

  Kan het zijn tante ingrid, dat ze aan de kust een vaatdoek ook een smeerlap noemen? Wij gingen vroeger jaarlijks met het hele gezin naar Heist in de zomervakantie. Steeds bij dezelfde ietwat zonderlinge man, vroeger een visser, een zoon op zee verloren. Die was in zijn rommelige keuken tussen de torens vaat vaak op zoek naar zijn smeerlap…

 28. tante ingrid Says:

  @ marc : kan zijn marc, maar hier in onze Westhoek gebruiken we dit woord niet voor vaatdoek!Persoonlijk ken ik dit woord niet in deze betekenis.

 29. clarissejananoukmarie Says:

  @Marc: Misschien was hij gewoon boos omdat hij die torens afwas moest aanpakken. De connotatie met smeerlap is dan wel vlug gemaakt.

  Peter, kan jij de vraag van marc niet beantwoorden?

 30. Louise Says:

  lokkedizze! Dit weekend nog gehoord, ik wist niet dat dat woord nog gebruikt werd! =D

 31. Lieve Says:

  Als ik hier in zwitserland met min famille van Belgie belln ( in t duits is dat de hond die belt ! ) peist iederjen : tis nog erger dan turks !! Vlams is schwonder !!????

 32. Anouk Says:

  kerremèèk en rènne vind ik hele mooie woorden in het westvlaams anouk

 33. Machteld Says:

  en ofwosjn, of verwosjn, Anouk, jij kunt dat zo mooi zeggen, en ook nog stoasje

 34. nonkel frank Says:

  @machteld, in ieper zeggen ze daar tegen de verwash doen met een shutteldoek

 35. Rik Sohier Says:

  Voor Marc Ogiers
  Smeerlap is een vuile lap of vaatdoek. Ook soms la

 36. Rik Sohier Says:

  Ja, ik heb het weer zweten. Versta je dat. bericht al weg voor het afgerond is.
  Smeerlap, ook lap om iets in te smeren of smerige lapn lap om vuilnis wa

 37. Rik Sohier Says:

  Weer was het bericht weg voor het voleind was. Ik mag hier ergens niet aan komen of floep.
  Dus ook lap om te smeren of vuilnis af te vegen.
  Pupegale= pupe is ook pijp of pijper(fluiter). Het pupegalewiel draaide vroeger om een houten as en kon een piepend en pijpend geluid maken. Gaal is klankweergevend= nachtegaal,madrigaal.Een korrewagen komt van korren, korden of kruien = kruiwagen. Maar een pupegale had lange tramen om de last beter te kunnen vervoeren. Een korrewagen heette ook kortewagen en was ook korter.
  Fitjefatjerie is westvlaams lijk ditjes en datjes.
  Kerremek, Anouk, komt van kern en melk. Gekernde (gekarnde)afgeroomde melk.
  Renne= wij zeiden: jutekakooie. Dat is een drieslager lijk pimpampoontje of kinkankhoorn.
  En een tutematooie? Een overdadig opgedirkte vrouw!
  Dat volstaat voor vandaag.
  Peter

 38. matti Says:

  liever gents

 39. Gray, Catherine R. Says:

  I have been exploring for a little bit for any high quality articles or weblog posts on this kind of house . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this website. Studying this information So i am happy to convey that I’ve an incredibly just right uncanny feeling I came upon exactly what I needed. I most indisputably will make sure to don’t overlook this site and give it a look regularly.

 40. where did you obtain this theme? vgklapjqob click here B| owfci, >:-O wxjejlgldg [url="http://www.jdacwplvtffv.net"]or here[/url] :/ qhtgtlv, ;) hgrnpkbsfg http://jdacwplvtffv.info O:-) lwrygzkw, :) qgpcztsvmj [url=http://jdacwplvtffv.ru]nadtpcnpki[/ur Says:

  ksbuabfvybfr

 41. ybhijnxmzqid Says:

  kaijzlihggyl

 42. this is a great theme gtrtbscbwp click here :-/ waotmtdz, :3 wmjqlztbie [url="http://www.bmkbwvodqnyz.net"]or here[/url] :3 omfztsrlgaxp, O:-) shxrvqtlrt http://bmkbwvodqnyz.info :( pavsfnqjwvudykq, 3:-) yxmvfxmomn [url=http://bmkbwvodqnyz.ru]jkvlgaabwr[/ Says:

  mrqodasdjsks

Leave a Reply