Gemiddelden

October 26th, 2008

Jan moest met Clarisse naar Kind en Gezin deze week.
De dokter was wat ouder, had waarschijnlijk al duizenden baby’s door zijn armen zien passeren, en relativeerde het begrip ‘gemiddelden’.
Een gemiddelde is goed bij sterke afwijkingen, maar zegt vaak weinig over je eigen kind. Ik ken niks van percentielen, en weet evenmin wat de gemiddelde lengte is van een baby van bijna 14 maanden.
Gemiddelden kunnen zo misleidend zijn. Als een gemiddelde op een rapport staat, dan zegt dat bitter weinig over de individuele prestaties van je kind.
In een zwakkere groep ligt het gemiddelde beduidend lager dan in sterkere groepen. Hoe je eigen kind staat in verhouding tot een gemiddelde, moet je als ouder vooral zelf goed kunnen inschatten. Veel kennis over je kind helpt daarbij.
Jammergenoeg worden gemiddelden in scholen nog al te veel gebruikt als een soort ‘leidraad’, waaraan elke ouder de prestaties van zijn kind kan spiegelen.
Maar vaak kan een kind dat steevast onder het gemiddelde scoort, individueel sterke resultaten neerzetten. Die, in het licht van wie hij is, schitterend zijn.
Anouk scoort voor taal altijd erg hoog boven het gemiddelde, wat normaal is, omdat ze sterk is in taal en een goed ontwikkeld visueel geheugen heeft. Dat geheugen zorgt doorgaans voor weinig schrijffouten in dictees, en voor goede (technische) leescapaciteiten.
Voor rekenen haalt ze niet altijd het gemiddelde, wat ik niet zo erg vind. Ik ken haar zo, en weet dat het daar moeilijker mee heeft. inzicht is meestal geen probleem, nauwkeurig werken en controleren echter wel.
In het licht van al deze weetjes, kan ik zeer goed inschatten waar ze zich bevindt, relatief en absoluut.

Of die punten een indicatie zijn voor intelligentie (waarbij middentoetsen mij zeer zinloos lijken), is nog een ander paar mouwen.

Alleszins, mijn gemiddelde activiteit zal vandaag nul zijn. Hoe je het ook draait of keert.

4 Responses to “Gemiddelden”

 1. Rik Sohier Says:

  De dokter is een iets oudere man die daar waarschijnlijk het gemiddelde loon verdient.
  Peter

 2. els Says:

  Gemiddelden zijn volgens mij ook relatief maar zeggen wel iets over de gehele groep, over de evolutie van bvb.de bevolking. Je spiegelen aan gemiddelden is volgens mij dan ook niet helemaal zinvol, tenzij je er echt buitenvalt (de befaamde percentielen 3 en 97).
  Anderzijds merk ik bij mezelf wel op dat ik de leiddraad van een gemiddelde soms mis. Op de school van onze kinderen worden geen gemiddelden meer meegegeven, er wordt een weging gemaakt van het resultaat t.o.v. het kind zelf. Dit veronderstelt een zeer goede kennis van de leerkracht van de mogelijkheden van je kind, wat na vier weken niet kan verwacht worden. Maar, het went als ouder, je bekijkt elk punt op zich, elk punt wordt ook individueel beoordeeld. Toch een goede evolutie vind ik na een jaar. Het vroeg wel wat aanpassing van ons als ouder.

 3. clarissejananoukmarie Says:

  @Els: Inderdaad, het vergt kennis/aanpassing. Maar na een eind wen je er aan, en op klasniveau is het volgens mij een goede zaak.
  Als een nieuw kind in een klas komt die met gemiddelden werkt, is het als ouder vaak ook een hele taak om het kind te beoordelen op basis van het gemiddelde. Je hebt immers geen idee van de sterkte van een klasgroep.

 4. reverse phone lookup verizon Says:

  You clearly be acquainted with your stuff. Wish I
  could think of something clever to write here.

  Thanks for sharing.

  Here is my webpage :: reverse phone lookup verizon

Leave a Reply