Ik ben mijn idealisme in het onderwijs weeral kwijt. Al lang hoor, maar ik wist niet of ik het u eigenlijk al eens gezegd had.

Gelukkig hebben de mensen met grote talenten die ik ken, en oh ik ken er een hoop, hun talent niet op school geleerd. Noch werd hun passie er gevoed, of werden ze in de juiste richting geduwd. Ah neen, want dat zou pas verrijkend zijn: onderwijs dat weet waar het mee bezig is. Of dat andere dingen dan dat onnozel cijferen godganser dagen onder hun neus duwt. Muziek bijvoorbeeld, om het gemakkelijk te houden. Cd in de speler en op play drukken. Onderwijs dat wat meer op maat is, baanbrekend zou het zijn. Dat zijn personeel wat coacht en wat human resources aan het management toevoegt. Dat zich vragen stelt over de hoge ziektegraad op sommige scholen, of het gemak waarmee leerkrachten efkes out niet echt als efkes beschouwen. Dat eens stopt met onderwijzers directeur te maken, want die mensen hebben dat niet geleerd, hoe ze groepen met begeleiden, en hoe ze om moeten gaan met vastbenoemd personeel. Tja, zij komen immers ook uit dat onderwijs. Geen wonder dat tijdelijke leerkrachten afhaken, ge moet eens naar de bank gaan en een huis willen kopen met uw interimjob van 3 maanden. Tijd dat ook niet-geëngageerde mensen kritisch bekeken kunnen worden, ze zijn met kinderen bezig dacht ik toch. En dat uw vaste benoeming gewoon wil zeggen dat ge uw loopbaan kunt uitdoen. Het is jammer voor diegenen die wel geboren zijn om les te geven, want ze worden over dezelfde kam geschoren. En ze verdienen toch maar lekker evenveel. We kunnen gewoon nog een beetje verder de discussie voeren tussen witte en zwarte scholen, elk aan een kant, en elkeen overtuigd van zijn gelijk. Zelfs Tom Naegels deed het maar zwakjes op Reyers Laat.

Maar nogmaals: de grootste talenten uit mijn omgeving hebben het niet op school geleerd. Oef.

En nu ga ik eens een middelbare school zoeken voor Anouk. Dat belooft.

9 Responses to “Of hoe ge eigenlijk niet teveel leert op school.”

 1. Nic Says:

  Nagels met serieuze koppen worden er geklopt. Ik ben er trouwens zeker van dat 3/4de van je wensen vanzelf in orde zouden komen moesten de vastbenoemde hun win-for-life ticket kwijt zijn en ze geëvalueerd worden net zoals iedereen.
  Het valt in een leraarskamer trouwens op dat het altijd de vastbenoemden zijn die het meest zitten te klagen dat de kids niets meer kunnen en ongemotiveerd zijn, nochtans dacht ik dat het net ons, de leraren, taak is om hen te motiveren en bijgevolg te laten bijleren.

 2. Tante Evita Says:

  Ik ben het met heel veel eens, en net daarom jammer dat een kritische geest als jij afhaakt in het onderwijs. Ik blijf voorlopig vechten… (en ik geloof wel in verandering in het onderwijs, alleen gaat het veel te traag, speelt er veel te veel ideologie en bureaucratie mee, en baseert men zich daarom in het onderwijs veel te weinig op wetenschappelijk onderzoek, al liggen een aantal concensussen al jaren voor het rapen!).
  Naegels niet gezien in Reyers Laat, wel zijn oorspronkelijk artikel in Humo gelezen, en dat vond ik wel sterk.
  Toch een mooie ondertoon in je stuk: gelukkig slaagt onze maatschappij (die gelukkig breder is dan de school) er wel in de talenten van velen te helpen ontplooien. Wel heel schrijnend voor zij die toch uit de boot vallen.
  Daarnaast moeten we ook opletten dat we niet te veel andere sectoren van de maatschappij gaan ‘verschoolsen’, bijv. het gezin, dat toch haar heel eigen unieke manier van leren heeft!

 3. i. Says:

  oh kind. er zit al meer dan een week een stukje in mijn hoofd, en ik durf niet want er lezen te veel van de verkeerde mensen mee en ik heb de laatste maanden al miserie gehad die ge niet eens kunt vatten.

  Daarmee dat ik het hier zeg, hier lezen ze niet. Maar monddood op mijn eigen blog jawel.

 4. je supoze Says:

  Wat vind ik het jammer om dit te lezen. Ok, ik ga niet beweren dat het onderwijs de perfecte voorbereiding is op uw latere leven. Het laat ons kennis maken met verschillende facetten waarbij niet alles even interessant is. Maar we mogen wel van alles proeven. Wat een luxe!

  Ik heb zoveel voldoening aan mijn job, aan mijn relatie met mijn leerlingen en vele collega’s, aan het iedere dag bijleren (zowel op persoonlijk als op pedagogisch vlak), aan de buitenschoolse activiteiten. En ik zie rondom mij zoveel gemotiveerde mensen die dagelijks met een glimlach voor de klas staan. Echt waar, zo zijn er ook veel!

  Nu, ik heb wel de luxe om in een super school les te mogen geven. Waar we op een warme manier kunnen omgaan met onze leerlingen, waar we als leerkracht redelijk veel vrijheid krijgen, waar de sfeer (meestal) goed zit. Ik ben een gelukzak!!

 5. Els Says:

  In onze hele maatschappij zijn er, op gelijk welk domein, gemotiveerde en niet gemotiveerde mensen, klagers en optimisten, creatievelingen en passievelingen, mensen die ons begrijpen en mensen die ons niet begrijpen…neen, je mag hen effectief niet allemaal over dezelfde kam scheren! Ik zie zo een groep van knappe, waardevolle leerkrachten voor me!
  De vaste benoemingen, daar zit volgens mij wel een probleem. Het is een manier om iemand zekerheid te geven, volgens mij toch ook een reden van kwaliteitsverlies. Dat zie je ook bij de verpleging: massa’s jobaanbiedingen, allemaal ten koste van de kwaliteit van de zorgen. Ligt wat anders, ik voel de gedachtengang wel als gelijklopend aan.
  Je betoog rond directie voel ik volledig in, daar zou echt dringend wat energie mogen gestoken worden zodat er effectief en gefundeerd leiding kan gegeven worden op de scholen!
  En Marie, geluk dat er ook gedreven muziekjuffen bestaan die onze kinderen hun talenten laten bloeien! Ik vond het zoooo jammer dat ik er niet kon zijn. Gezien ik plichtsbewust probeer te zijn moest ik dit missen, moeilijk hé, dat evenwicht ;-)!

 6. Crusty Says:

  Ik moest van Joke zeggen dat je ongelijk hebt.

 7. Bieke Says:

  Akkoord met Els. Broekvegers vind je overal. Als ge een feestje organiseert met uw vrienden zijn het ook altijd diezelfde die achteraf met een dweil en trekker klaar staan. Dat is in onderwijs niet minder het geval.

  Het systeem van vaste benoemingen is een log en verouderd systeem. Ik had het geluk om na 3 j meteen vast benoemd te zijn, maar ik heb er nog geen halve minuut minder geïnspireerd door gewerkt. Hetzelfde zie ik bij mijn collega van 60, die komt als eerste af met nieuwigheden.

  Vroeger zei men ‘je moet al uw eigen moeder vermoorden, om als vastbenoemde te worden ontslagen’. Dat is tegenwoordig wel anders…

  Ook ik, met benoeming, moet op functionering- en evaluatiegesprekken.
  Vaste benoemingen of niet, als ik het niet goed doe, haal ik er mijn pensioen niet.

  Al geloof ik best dat dit niet in elke school het geval is.

  Dat er hier en daar een incompetente niet gemotiveerde leerkracht rondloopt, dat geloof ik ook.

  Ik kom in scholen zoveel leerkrachten tegen die het beste willen voor hun lln., die effectief onderwijs op maat proberen te geven, die zich de problemen van hun lln. werkelijk aantrekken en die hun lln. werkelijk kunnen inspireren…

  Ik hoop dat Anouk toch vele dergelijke leraren mag tegenkomen.

 8. Gudrun Says:

  I hear you.

  Ik heb geen grotere voldoening dan als een van mijn leerlingen me komt bedanken, of dat mijn oudleerlingen dat doen. En dat ze me vertellen dat ze graag Latijn doen/deden, ondanks het feit dat het lastig is.

  En ja, mijn hart krimpt ineen als ik ze hoor vertellen over bepaalde uitgebluste gefossiliseerde collega’s. Helaas.

  Maar we zijn niet allemaal zo. Nog lang niet. Zelfs niet na 17 jaar. Laat dat soms een beetje een troost wezen.

 9. Marie Says:

  @allen: Wat ik jullie eerst en vooral op het hart wil drukken, natuurlijk dat ik de fantastische mensen bewonder. Uiteraard geloof ik dat er fantastische scholen zijn, met warmte en leerkrachten die de moeite zijn en waardevolle lessen en de luxe om van alles te mogen proeven. De minste twijfel heb ik daarover, ik sta ondertussen aan de zijlijn, soms met open ogen te kijken hoe wonderlijk sommigen werken in het onderwijs.
  Ik wil hier langs geen kanten gezegd hebben dat alle vastbenoemde leerkrachten vastgeroest zijn, wat dacht je nu echt?
  Alleen raakt veel van wat ik in mijn nabije omgeving meemaak de slecht(st)e kant van het onderwijs. Je moet het maar eens vragen aan mensen die les geven in het hoger onderwijs, tijdelijken dan.
  Crusty, wie ben jij?
  Oh en nog iets: gij die hier reageert: gij zijt een leerkracht die er wel voor gaat, ik weet dat van sommigen van u of ik denk dat ik dat weet. En u bent diegene die het niet verdient dat ik hier heel het onderwijs over dezelfde kam scheer, ik weet het, ik weet het.

Leave a Reply