de Geruchten

January 18th, 2008

Ge zijt geen boerenpummel omdat ge uit een groot dorp komt hé. Ge zoudt beter uit een groot dorp komen als je in de Geruchten wil spelen. Want alleen wie uit een dorp (en ik reken daar Poerpinge bij, en zelfs Ieper) komt, weet wat het is. Hoe het zoemt in een dorp, en hoe iedereen krampachtig doet alsof ze het niet weten (maar ze weten het wel).
Als ge in Gent woont, of in Antwerpen, dan ken je dat niet. En je moet dan ook niet doen alsof.

(‘t Was wel niet zo cru, maar ‘t was wel ongeveer wat Dries deze morgen wou zeggen over de productie van de Geruchten. En nee, ze hebben het niet. Ze hebben niet alles in Antwerpen. Ze hebben daar al meer dan genoeg.)

Leave a Reply